Kom ihåg att fiskar har minimimått. Om du får en gös (Finland) som är kortare än 37 cm skall du låta den simma vidare. På vissa områden är minimimåttet 40 cm. Gösen är också fredad under vissa perioder under bestämda tider. Kom ihåg och kolla upp läget på ditt fiskevatten. Senaste nummer av fiske-feber har förresten en artikel om gösfiske och en recension av en bok om gösfiske.