Det finns flera olika sorters ellers typs fiskedrag och draget ser också mycket olika ut bl.a. beroende på vilken fisk som skall fiskas. Ett fiskedrag har alltså många olika färger, storlekar, former försöka locka fiskar att nappa.

Olika fiskedrag

Wobbler
En wobbler är ett fiskedrag som oftast är tillverkad av trä eller plast. Wobblern snurrar inte som en spinnare eller ett skeddrag utan rör sig i sid- och höjdled. En wobbler kan vara sjunkande, svävande eller flytande. Ett wobbler drag har oftast 1 – 3 krokar. En wobbler kan också vara ledad, vilket betyder att den består av 2 eller flera delar som är löst sammanfogade. En sådan wobbler har ett livligare rörelsemönster. Ett fiskedrag som “wobblar”, dvs rör sig i sidled och skall försöka imitera en fisk kan användas med kastspö eller i trolling (ro drag). Wobbler drage används framst för att fånga lite större fiskar, tex gädda och gös.

Skeddrag
Skeddrag är ett fiskedrag som snurrar i vattnet och är sjunkande. Skedddrag saknar haksked. Ett skedddrag är ofta ganska platt eller lite bågformat. Skeddrag används för de flesta fiskar. Mindre skeddrag för abborre och lite större för gädda. Kända skeddrag är bl.a. Professor, Rapala Inkoo, Abu Atom, Abu Utö och Abu Toby.

Spinnare
Spinnare består av en kropp och en sked som roterar när spinnaren dras genom vattnet. Ideén med en spinnare är att vibrationer och ljusreflektioner skall locka fisken till hugg. Spinnare lämpar sig för bla aborre. Kända spinnare är bl.a. Mepps och Blue Fox Vibrax.

Fluga
En fluga är egentligen fjädrar som skall försöka imitera en fluga eller insekt. Fluga används framst till att fånga lax..

Jigg
Jigg är antingen ett plast- eller hårbete, med ett jigghuvud av bly som fungerar som tyngd. Jiggar har oftast en enkelkrok och jiggar lämpar sig bra för fiske av abborre, gädda och gös. Oftast skall jiggen föreställa en fisk eller en kräfta.